Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana - uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  -  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” „Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 – ETAP III”
 05.05.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” -  Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III - wymiana misy basenu  30.04.2010

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana - uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  -  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” „Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 – ETAP III”
 05.05.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” -  Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III - wymiana misy basenu  30.04.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  22.03.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  06.03.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  26.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o przetargu” -  Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego  26.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”  25.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”. Zamawiający informuje o zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści ...  24.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom  19.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o odwołaniu przetargu” - Dot. pisemnego przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego ...  17.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik" w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  16.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy" za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”  - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania – Zał. Nr 3 Ogólne Postanowienia Umowne.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”  - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania – Zał. Nr 3 Ogólne Postanowienia Umowne.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania cz. XI ust. I.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Dostawę, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” za korzystniejszą ofertę uznano ...  07.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  07.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  31.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej”. Zamawiający informuje o zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści ...  30.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  30.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  29.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 28.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” 28.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 248715-2009 z dnia 2009-12-18 r. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym. Opisany system zostanie zabudowany na stadionie im. Edwarda Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej 2 .... 23.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 231823-2009 z dnia 2009-12-04 r.  Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej w zakresie: budowa sztucznej nawierzchni i modernizacja boisk (nawierzchnie poliuretanowe) (wraz z wykonaniem odwodnień) .... 23.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 22.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Uwaga uzupełnienie” - Uzupełnienie - Rysunki, Ogólne Warunki Umowy - System Identyfikacji Kibica 22.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej. 18.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej " za korzystniejszą ofertę uznano .... 18.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.t.: "Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym" - do OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 17.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego za korzystniejszą ofertę uznano ... 10.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego za korzystniejszą ofertę uznano ... 09.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym 04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana terminu” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej”. W dniu 3 grudnia do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano wniosek w sprawie przesunięcia terminu składania ofert postępowania prowadzonego w trybie
przetargu...
04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 212403-2009 z dnia 2009-11-18 r. Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w zakresie: - wymiana stolarki okiennej (wymiana stolarki drewnianej na drewnianą) budynku Pływalni - wymiana stolarki - witryny w części... 04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 2 grudnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego” 03.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 27 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” 02.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 01.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 01.12.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 24 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” następującej treści 26.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II - wymiana stolarki okiennej 18.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71”... 02.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71”.... 23.10.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” .... 19.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy,  iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” za korzystniejszą ofertę uznano .... 08.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi "Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" 07.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 07.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ... 02.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 25 września 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo - sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” o następującej treści  ... 30.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi "Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" 14.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I" za korzystniejszą ofertę uznano .... 14.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" za korzystniejszą ofertę uznano .... 09.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 28 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 01.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zał. Nr 2 Ogólne Warunki Umowy - dot. postępowania pn. ”Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” 27.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 19 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 27.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Przedmiot zamówienia stanowi: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" 26.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 13 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania  dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 18.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 273266-2009 z dnia 2009-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 18.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w zakresie: - wymiana stalowej konstrukcji dachu nad halą basenu - wymiana naświetli - termomodernizacja stropu i dachu nad halą basenu - remont i termomodernizacja pozostałych dachów - wymiana wielkoformatowych okien od strony ul. Wrocławskiej 10.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „"Zagospodarowanie terenu Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 14.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu – dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa1” 10.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Dostawę traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom” 01.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” - Komisja Przetargowa OSiR Bytom informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu – dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa1” 30.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu - dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu 26.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stalowego ogrodzenia Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Skateparku - Rolkowiska zlokalizowanego na terenie pływalni 18.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom 16.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom” 16.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 09.06.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom ” 10.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom 05.06.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 20.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1" 12.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o odrzuceniu protestu” - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 08.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Komisja Przetargowa OSiR Bytom informuje, że w dniu 04.05.2009 r. do Zamawiającego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wpłynęła prośba o zmianę treści ogłoszenia oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania "Dostawa energii elektrycznej" - (treść prośby w załączeniu) 06.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 06.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1, obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej 29.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Zamówieniu” - Ogłoszenie o zamówieniu usługi na: "Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej" 28.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie” - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej” 28.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę energii elektrycznej" 23.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1” 9.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 – ETAP I” 7.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 23.03.2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 – ETAP I” o następującej treści: 25.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1” 25.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR Bytomiu ul. Parkowa 1." 13.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa rolkowiska - skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 12.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 - ETAP 1" 11.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie - W dniu 03.03.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Budowa rolkowiska – skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej” 04.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowa rolkowiska - skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 18.02.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawę specjalistycznej maszyny do pielęgnacji nawierzchni sportowych tzw. sztucznej trawy"  09.02.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę specjalistycznej maszyny do pielęgnacji nawierzchni sportowych tzw. sztucznej trawy"  30.01.2009

 

Przeszukaj serwis: