Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

 

 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie pn.

”Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71”

    19.12.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2018”

    15.12.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert pn.

”Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71”

    7.12.2017

Ogłoszenie

Oferta

Zestawienie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2018”

    27.11.2017

Ogłoszenie

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia umowne

Formularz ofertowy

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. pełnienia funkcji nadzoru budowlanego dla zadania: 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    30.10.2017

Ogloszenie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowaniu pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    21.10.2017


Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert - dot. pełnienia funkcji nadzoru budowlanego dla zadania:

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    12.10.2017

Ogloszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacje o złożonych zapytaniach - dot. postępowania pn.

 

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    11.10.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o postępowaniu pn.

 

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    09.10.2017

Ogłoszenie

Oferta

Zobowiązanie

Wykaz narzędzi

Wykaz osób

Istotne postanowienia umowne

Regulamin - zał. do umowy

Protokół - zał. do umowy

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego dla zadania dot.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    04.10.2017

Ogloszenie

SIWZ

Formularz - zał nr 1

Zobowiązanie - zał nr 2

Oświadczenie - zał nr 3

Istotne postanowienia umowne - zał nr 4

PFU - zał nr 5 (duży plik)

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    21.07.2017

Informacja

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary część II”

    13.06.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary część I”

    13.06.2017

Informacja

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja o otwarciu ofert dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”

    31.05.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert na

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    30.05.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu  na

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”

    24.05.2017

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty 1 - zał. nr 1

Formularz oferty 2 - zał. nr 2

Oświadczenie - zał. nr 3

Zobowiązanie - zał. nr 4

Istotne warunki umowy  - zał. nr 5

Karta informacyjna

 

 

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dot. 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki" - opublikowane

    24.05.2017


Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Uzupełnienie do wyjaśnień z dnia 19.05.2017r. - dot. 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    22.05.2017


Uzupełnienie

Załącznik nr 1

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dot. 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    19.05.2017


Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. zamówienia pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    19.05.2017


Wyjaśnienia 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” - część II

    19.05.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” - część I

    16.05.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. zamówienia pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    15.05.2017


Wyjaśnienia 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. zamówienia pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    12.05.2017

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”

    08.05.2017

Ogłoszenie

Oświadczenie wykonawcy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zmiana treści SIWZ dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”

    02.05.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu  na

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”

    28.04.2017

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie dot. wykluczenia

Oświadczenie dot. warunków udziału

Zobowiązanie

Istotne warunki umowne

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

opublikowane w dniu 14.04.2017 r.

    14.04.2017

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017 r.

    11.04.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień o łącznej wartości pow. 30 000 euro w roku 2017

    30.01.2017

Plan

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU,

którego wartość nie przekracza 30 000 euro dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

Doradztwo finansowo-techniczne w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    21.12.2016

Ogłoszenie

Wykaz usług

Wzór umowy

Formularz ofertowy 

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2017”

    21.11.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2017”

    07.11.2016

Ogłoszenie

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia umowne

Formularz ofertowy

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    12.08.2016

Ogłoszenie 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    05.08.2016

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    05.08.2016

Ogłoszenie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    28.07.2016

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zamówienia pn.

 Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią”

    09.06.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia pn.

 Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią”

    31.05.2016

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią”

    24.05.2016

Informacja o zamówieniu

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach

Mapa sytuacyjna

Foto 1

Foto 2

 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

 ”Dostawa, wraz z montażem, kontenerów systemowych na obiekt stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)”

    13.05.2016

Rozstrzygnięcie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

”Dostawa, wraz z montażem, ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    10.05.2016

Rozstrzygnięcie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego 
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    06.05.2016

Zawiadomienie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia pn.

 ”Dostawa, wraz z montażem,
kontenerów systemowych na obiekt stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)”

    05.05.2016

Wyjaśnienia

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -

Dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych na obiekt Stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3

    04.05.2016

Ogłoszenie o wyborze

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pn.

 ”Dostawa, wraz z montażem,
kontenerów systemowych na obiekt stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)”

    29.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pn.

”Dostawa, wraz z montażem, ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    29.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Mapa sytuacyjna

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia -

Dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych na obiekt Stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3

    27.04.2016

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy dot.

Dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych na obiekt Stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3

    22.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał.1 - formularz oferty

Zał.2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał.3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał.4 - wykaz dostaw

Zał.5 - istotne postanowienia umowne

Zał.6 - informacje o grupie kapitałowej

Zał.7 - zobowiązanie

Zał.8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    19.04.2016

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Informacja o zmianie terminu składania ofert dot.

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    15.04.2016

Informacja o zmianie terminu

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    14.04.2016

Wyjaśnienia

Sprostowanie i wyjaśnienie

Rozmieszczenie kamer - legenda

Stacja kliencka

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Informacja o zmianie terminu składania ofert dot.

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    13.04.2016

Informacja o zmianie terminu

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu dot.

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    11.04.2016

Informacja o zamówieniu

Uszczegółowiony opis

Koncepcja zadania

Rozmieszczenie kamer

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - mikrobusy

    18.02.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Informacja o zmianie wykonawcy - dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - autokary

    16.02.2016

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016

    16.02.2016

Ogłoszenie - korekta

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016

    11.02.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - autokary

    08.02.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016

    29.01.2016

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia SIWZ dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - mikrobusy

    27.01.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - autokary

    22.01.2016

Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - mikrobusy

    22.01.2016

Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71

    29.12.2015

Ogłoszenie

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot. Konkursu ofert na zadanie pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (sprzedaż i dystrybucja)
dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71".

    23.12.2015

Wyjaśnienia

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71

    21.12.2015

Ogłoszenie

Oferta

Zestawienie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2016

    20.11.2015

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2016

    12.11.2015

Ogłoszenie

Formularz

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia Umowne

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.

”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    29.10.2015

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

 

”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    23.10.2015

Ogłoszenie

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    07.07.2015

Rozstrzygniecie

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    19.06.2015

Zmiana treści SIWZ

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    17.06.2015

Zmiana treści SIWZ

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    17.06.2015

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    16.06.2015

Ogłoszenie    

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    10.06.2015

Wyjaśnienia      

Opinia geotechniczna

Warunki przyłączenia - wod. kan.

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    10.06.2015

Ogłoszenie     

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    09.06.2015

Ogłoszenie    

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    28.05.2015

Ogłoszenie   

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.

„Roboty odtworzeniowe i naprawcze na terenie Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej (Park Miejski im. F.Kachla)"

    11.05.2015

Ogłoszenie  

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

„Roboty odtworzeniowe i naprawcze na terenie Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej (Park Miejski im. F.Kachla)"

    06.05.2015

Ogłoszenie

Opis techniczny

Mapa

Istotne postanowienia umowne

Formularz

Oświadczenie podwykonawcy

Oświadczenia o uprawnieniach budowlanych

Dokumentacja fotograficzna

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.

Naprawa, wraz z przemieszczeniem części ogrodzenia boiska treningowego na obiekcie stadionu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu "

    21.04.2015

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Naprawa, wraz z przemieszczeniem części ogrodzenia boiska treningowego na obiekcie stadionu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu "

    17.04.2015

Ogłoszenie

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych

Dokumentacja fotograficzna

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Oświadczenie podwykonawcy

Mapa zasadnicza

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania:

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2015”

   11.02.2015

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2015” "

    06.02.2015

Ogłoszenie

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowne

Regulamin

Wykaz osób

Oświadczenie - grupa

Protokół przekazania

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - autokary"

   29.12.2014

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - mikrobusy"

   29.12.2014

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert - dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - autokary"

    19.12.2014

Ogłoszenie - autokary

Ogłoszenie

Formularz oferty

Karta wyjazdu 

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert - dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - mikrobusy"

    19.12.2014

Ogłoszenie - mikrobusy

Ogłoszenie

Formularz oferty

Karta wyjazdu

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania

„Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2015”

    16.12.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert" - dot.

 

„Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2015”

    09.12.2014

Ogłoszenie

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia umowne

Formularz oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane -

"Dostosowanie obiektu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 do wymogów p.poż poprzez wykonanie wewnętrznej, suchej, instalacji hydrantowej"

    04.12.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane -

"Dostosowanie obiektu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 do wymogów p.poż poprzez wykonanie wewnętrznej, suchej, instalacji hydrantowej"

    17.11.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty - dot. „”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    31.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „ Nadzór inwestorski dla zadania pn. Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 

    30.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- roboty budowlane -

"Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71"

    30.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert" - Dot.„”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    23.10.2014

Ogłoszenie

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowne

Formularz ofertowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego w Bytomiu oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko"

    21.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjasnienia/odpowiedź do treści SIWZ zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 

    17.10.2014

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert" - Dot.„ Nadzór inwestorski dla zadania pn. Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 

    16.10.2014

Ogłoszenie

Formularz oferty

Postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu - usługi" - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego w Bytomiu oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko"

    10.10.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane" - Dot.

"Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71"

    07.10.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. "Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom""

    23.05.2014

Ogłoszenie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjasnienia/odpowiedź do treści SIWZ zadania pn." Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"      08.05.2014

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom – Nadzór Inwestorski"

    06.05.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu- konkurs ofert" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom – Nadzór Inwestorski"

    22.04.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu - w ramach zadania Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    30.04.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

„Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom”Zadanie I  - „Adaptacja akustyczna Hali „Na Skarpie” przy ul. Frycza Modrzewskiego 5a w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom””

    28.04.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom" - Zadanie II:„Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom””

    23.04.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu- konkurs ofert" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom – Nadzór Inwestorski"

    22.04.2014

Ogłoszenie

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
UWAGA: Zmiana - uzupełnienie treści SIWZ - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    17.04.2014

Zmiana treści SIWZ

Dokumentacja do pobrania (uwaga - duży plik)

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia treści SIWZ - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    16.04.2014

Wyjasnienia treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
UWAGA: Zmiana - uzupełnienie treści SIWZ - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    08.04.2014

Zmiana treści SIWZ

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    07.04.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2014"

    12.02.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - autokary"

    12.02.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - mikrobusy"

    12.02.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2014"

    03.02.2014

Zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - autokary"

    31.01.2014

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz narzędzi - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6 

Informacja o grupie kapitałowej - zał. 7 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - mikrobusy"

    31.01.2014

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz narzędzi - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6 

Informacja o grupie kapitałowej - zał. 7

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu - usługi" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2014"

    31.01.2014

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wykaz wyposażenia

Wykaz osób

Regulamin

Informacja o grupie kapitałowej

Protokół

Ogólne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" Dot.

"Naprawy płn.-zach. narożnika elewacji budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (od strony parku), wraz z uzupełnieniem ogrodzenia od strony zachodniej "

    16.05.2013

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Wyjaśnienia do SIWZ" Dot.

"Naprawa płn.-zach. narożnika elewacji budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (od strony parku), wraz z uzupełnieniem ogrodzenia od strony zachodniej "

    09.05.2013

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" - Dot.

"Naprawa płn.-zach. narożnika elewacji budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (od strony parku), wraz z uzupełnieniem ogrodzenia od strony zachodniej "

    29.04.2013

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2013 "

    28.01.2013

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - mikrobusy"

    25.01.2013

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - autokary"

    25.01.2013

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Wyjaśnienie do SIWZ" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2013 "

    17.01.2013

Wyjaśnienie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - mikrobusy"

    15.01.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz osób - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - autokary"

    15.01.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz osób - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2013 "

    15.01.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Regulamin - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Protokół - zał. 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 5

Wykaz wyposażenia - zał. 6

Wykaz osób - zał. 7

Postanowienia umowne - zał. 8

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

"Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu (poj. 1100l.) w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013"

    17.12.2012

Ogłoszenie

Formularz oferty

Harmonogram wywozu śmieci

Wywóz śmieci - umowa

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zaproszenie" - Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących wynajmu pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (parter, dawniej pomieszczenia Poradni Reumatologicznej - od strony Urzędu Miejskiego)     21.09.2012

zaproszenie

rzut poziomy pomieszczeń

rodzaj czynności data zamieszczenia
Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ogłasza otwarty konkurs ofert na wynajem basenu rekreacyjnego na obiekcie pływalni krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"     31.08.2012

ogłoszenie

formularz oferty

projekt umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Naprawa uszkodzeń murków attykowych budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

    31.08.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" - Dot.

"Naprawa uszkodzeń murków attykowych budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

    03.08.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 4

Wykaz wykonanych robót - Zał. Nr 5

Wykaz Osób - Zał. Nr 6

Projekt - Zał. nr 7

Przedmiar - Zał. nr 8

STWiORB - Zał. nr 9

Ogólne Warunki Umowy - Zał. Nr 10

Oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy

SIWZ

Rys. 1 - murki attykowe

Rys. 2 - murki attykowe

Rys. 3 - murki attykowe

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Remont fragmentu elewacji południowej budynku Pływalni Krytej w Bytomiu ul. Parkowa 1"

    17.07.2012

Ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Remont fragmentu elewacji południowej budynku Pływalni Krytej w Bytomiu ul. Parkowa 1"

    05.06.2012

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    27.03.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia SIWZ" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    14.03.2012

Wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    14.03.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    14.03.2012

Zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    01.03.2012

Ogłoszenie

Dokumentacja (Uwaga! Duży plik)

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom"

    31.01.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

    26.01.2012

ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

    26.01.2012

ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu usługi" - Dot.

"Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom"

    19.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Wykaz wyposażenia - Zał. Nr 4

Wykaz osób - Zał. Nr 5

Ogólne warunki umowy - Zał. Nr 6

Regulamin Pełnienia Służby - Zał. nr 1 do Umowy

Protokół przekazania przyjęcia - Zał. nr 2 do Umowy

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

    18.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3

Wykaz narzędzi (pojazdy)  - zał. nr 4

Ogólne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

    18.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3

Wykaz narzędzi (pojazdy)  - zał. nr 4

Ogólne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    12.12.2011

Ogłosznie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    06.12.2011

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    06.12.2011

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    02.12.2011

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - Zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. nr 3

Lista obiektów - Zał. nr 4

Postanowienia umowne - Zał. nr 5

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem instalacji odgromowej Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

25.11.2011

Ogłoszenie o wyborze

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

25.11.2011

Ogłoszenie o wyborze

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ" - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem instalacji odgromowej Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

18.11.2011

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

18.11.2011

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ" - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

18.11.2011

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej" - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu ul. Parkowa 1 – ETAP IV"

17.11.2011

ogłoszenie o wyborze

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

14.11.2011

Zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem instalacji odgromowej Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

09.11.2011

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2.doc

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3.doc

Oświadczenie o uprawnieniach do projektowania - Zał. Nr 4.doc

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 5.doc

Program Funkcjonalno-Użytkowy - Zał. Nr 6.doc

Ogólne Warunki Umowy  - Zał. Nr 7.doc

Dokumentacja zdjęciowa

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści SIWZ -  Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

09.11.2011

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

09.11.2011

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

08.11.2011

Wyjaśnienia

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

07.11.2011

Ogłoszenie

Dokumentacja

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

04.11.2011

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

28.10.2011

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - Zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. nr 3

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał nr 4

Wykaz wykonanych robót - Zał. nr 5

Ogólne warunki umowy - Zał. nr 6

STWiORB - Zał. nr 7

Przedmiar robót - Zał. nr 8

Rysunek wymiarowy Hali Sportowej

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

28.10.2011

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

28.10.2011

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

21.10.2011

  Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjasnienia do SIWZ - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"  

21.10.2011

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści SIWZ - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"  

21.10.2011

Zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"  

19.10.2011

ogłoszenie I

wyjaśnienia do SIWZ

zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"

 
19.10.2011

ogłoszenie II

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

18.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi (pojazdy)

Ogólne Warunki Umowy - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

18.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi (pojazdy)

Ogólne Warunki Umowy - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ - Dot.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

13.10.2011

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

12.10.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

07.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Wykaz usług - Zał. Nr 4

Opis Przedmiotu Zamówienia- Zał. Nr 5

Regulamin Lodowiska - Zał. Nr 6

Regulamin wypożyczalni łyżew - Zał. Nr 7

Harmonogram pracy Lodowiska - Zał. Nr 8

Ogólne warunki umowy - Zał. Nr 9
 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"

04.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki do PFU

Program funkcjoinalno-użytkowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 09.09.2011

Ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ” - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 31.08.2011

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ” - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 26.08.2011

Zmiana treści SIWZ - PN0611

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o przetargu - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 24.08.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 4

ogólne warunki umowy - Zał. Nr 5

załącznik nr 1 do umowy

projekt - Zał. Nr 6

STWiORB - Zał. Nr 7

Przedmiar - Zał. Nr 8

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 11.03.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 09.03.2011

ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie do SIWZ” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 08.03.2011

wyjaśnienie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 02.03.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

postanowienia umowne - Zał. Nr 4

lista obiektów - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” 28.01.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 26.01.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” 25.01.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie do SIWZ” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” 20.01.2011

wyjaśnienie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ” - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 19.01.2011

wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ” - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 19.01.2011

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 14.01.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz wyposażenia - Zał. Nr 4

ogólne postanowienia umowne - Zał. Nr 5

wykaz osób - Zał. Nr 6

regulamin pełnienia służby - Zał. Nr 1 do umowy

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” 14.01.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz narzędzi - pojazdy - Zał. Nr 4

ogólne postanowienia umowne - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” 14.01.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz narzędzi - pojazdy - Zał. Nr 4

ogólne postanowienia umowne - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom” 30.12.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom” 22.12.2010

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Zał. Nr 3

postanowienia umowne - Zał. Nr 4

lista obiektów - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Obsługa wraz z dozorowaniem obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego
w Bytomiu”
03.12.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Obsługa wraz
z dozorowaniem obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego
w Bytomiu”
17.11.2010

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz wykonanych usług - Zał. Nr 4

opis przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 5

ogólne warunki umowy - Zal. nr 6

cennik korzystania z lodowiska sezonowego OSiR Bytom - Zał. nr 7

regulamin lodowiska sezonowego OSiR Bytom - Zał. nr 8

regulamin wypożyczalni łyżew na lodowisku sezonowym OSiR Bytom - Zał. nr 9

harmonogram pracy lodowiska - Zal. nr 10

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie” 9.11.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1” 5.11.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

UWAGA!

rodzaj czynności

data zamieszczenia
„Zmiana - uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  -  Dot. "Dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie”  04.11.2010

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy” - Dot. "Dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie” 29.10.2010

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - załącznik nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3

Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 4

Opis techniczny - załącznik nr 5

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 6

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1” 26.10.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o postępowaniu” -  „Dzierżawa powierzchni na punkt gastronomiczny na obiekcie Hali sportowej
"Na Skarpie" w Bytomiu"
12.10.2010

ogłoszenie

miejsce na punkt gastronomiczny

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o przetargu” -  „Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1” 08.10.2010

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty - Załącznik Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Załącznik Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik Nr 3

Oświadczenie o uprawnieniach do projektowania - Załącznik Nr 4

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Załącznik Nr 5

Wykaz osób - Załącznik Nr 6

Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik Nr 7

Ogólne Warunki Umowy - Załącznik Nr 8

Wykaz wykonanych robót - Załącznik Nr 9

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III” 28.07.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. „Dostawa wyposażenia dodatkowego ciągnika z przeznaczeniem do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu” 15.07.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy” - Dot. „Dostawa wyposażenia dodatkowego ciągnika z przeznaczeniem do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu” 01.07.2010

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Dostawy - Zał. Nr 4

Postanowienia umowne - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III” 30.06.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Dot. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III” 16.06.2010

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Wykaz wykonanych usług - Zał. Nr 4

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 5

Oświadczenie o uprawnieniach do kierowania robotami przy zabytkach - Zał. Nr 6

Postanowienia umowne - Zał. Nr 7

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. „Wzmocnienie konstrukcji dachu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 14.06.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ” -  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 – ETAP III”
01.06.2010

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści SIWZ” -  - Modernizacja Pływalni Krytej - ETAPIII 28.05.2010

zmiana treści SIWZ

oświadczenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do treści SIWZ” -  - Modernizacja Pływalni Krytej - ETAPIII 28.05.2010

wyjaśnienia do SIWZ

uzupełnienie danych technicznych

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106637 - 2010 z  dnia 30.04.2010 r. 26.05.2010

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130920 - 2010 z dnia 14.05.2010 r. 20.05.2010

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana treści SIWZ

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”  -  Wzmocnienie konstrukcji dachu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71  14.05.2010

ogłoszenie o zamówieniu

pełna dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana - uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  -  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” „Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 – ETAP III”
 05.05.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” -  Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III - wymiana misy basenu  30.04.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  22.03.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  06.03.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  26.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o przetargu” -  Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego  26.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”  25.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”. Zamawiający informuje o zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści ...  24.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom  19.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o odwołaniu przetargu” - Dot. pisemnego przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego ...  17.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik" w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  16.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy" za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”  - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania – Zał. Nr 3 Ogólne Postanowienia Umowne.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”  - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania – Zał. Nr 3 Ogólne Postanowienia Umowne.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania cz. XI ust. I.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Dostawę, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” za korzystniejszą ofertę uznano ...  07.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  07.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  31.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej”. Zamawiający informuje o zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści ...  30.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  30.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  29.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 28.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” 28.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 248715-2009 z dnia 2009-12-18 r. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym. Opisany system zostanie zabudowany na stadionie im. Edwarda Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej 2 .... 23.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 231823-2009 z dnia 2009-12-04 r.  Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej w zakresie: budowa sztucznej nawierzchni i modernizacja boisk (nawierzchnie poliuretanowe) (wraz z wykonaniem odwodnień) .... 23.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 22.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Uwaga uzupełnienie” - Uzupełnienie - Rysunki, Ogólne Warunki Umowy - System Identyfikacji Kibica 22.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej. 18.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej " za korzystniejszą ofertę uznano .... 18.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.t.: "Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym" - do OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 17.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego za korzystniejszą ofertę uznano ... 10.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego za korzystniejszą ofertę uznano ... 09.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym 04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana terminu” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej”. W dniu 3 grudnia do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano wniosek w sprawie przesunięcia terminu składania ofert postępowania prowadzonego w trybie
przetargu...
04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 212403-2009 z dnia 2009-11-18 r. Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w zakresie: - wymiana stolarki okiennej (wymiana stolarki drewnianej na drewnianą) budynku Pływalni - wymiana stolarki - witryny w części... 04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 2 grudnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego” 03.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 27 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” 02.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 30.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 30.11.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 24 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” następującej treści 26.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II - wymiana stolarki okiennej 18.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71”... 02.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71”.... 23.10.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” .... 19.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy,  iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” za korzystniejszą ofertę uznano .... 08.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi "Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" 07.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 07.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ... 02.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 25 września 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo - sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” o następującej treści  ... 30.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi "Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" 14.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I" za korzystniejszą ofertę uznano .... 14.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" za korzystniejszą ofertę uznano .... 09.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 28 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 01.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zał. Nr 2 Ogólne Warunki Umowy - dot. postępowania pn. ”Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” 27.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 19 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 27.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Przedmiot zamówienia stanowi: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" 26.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 13 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania  dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 18.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 273266-2009 z dnia 2009-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 18.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w zakresie: - wymiana stalowej konstrukcji dachu nad halą basenu - wymiana naświetli - termomodernizacja stropu i dachu nad halą basenu - remont i termomodernizacja pozostałych dachów - wymiana wielkoformatowych okien od strony ul. Wrocławskiej 10.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „"Zagospodarowanie terenu Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 14.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu – dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa1” 10.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Dostawę traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom” 01.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” - Komisja Przetargowa OSiR Bytom informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu – dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa1” 30.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu - dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu 26.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stalowego ogrodzenia Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Skateparku - Rolkowiska zlokalizowanego na terenie pływalni 18.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom 16.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom” 16.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 09.06.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom ” 10.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom 05.06.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 20.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1" 12.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o odrzuceniu protestu” - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 08.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Komisja Przetargowa OSiR Bytom informuje, że w dniu 04.05.2009 r. do Zamawiającego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wpłynęła prośba o zmianę treści ogłoszenia oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania "Dostawa energii elektrycznej" - (treść prośby w załączeniu) 06.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 06.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1, obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej 29.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Zamówieniu” - Ogłoszenie o zamówieniu usługi na: "Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej" 28.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie” - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej” 28.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę energii elektrycznej" 23.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1” 9.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 – ETAP I” 7.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 23.03.2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 – ETAP I” o następującej treści: 25.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1” 25.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR Bytomiu ul. Parkowa 1." 13.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa rolkowiska - skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 12.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 - ETAP 1" 11.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie - W dniu 03.03.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Budowa rolkowiska – skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej” 04.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowa rolkowiska - skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 18.02.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawę specjalistycznej maszyny do pielęgnacji nawierzchni sportowych tzw. sztucznej trawy"  09.02.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę specjalistycznej maszyny do pielęgnacji nawierzchni sportowych tzw. sztucznej trawy"  30.01.2009

 

Przeszukaj serwis: