Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

 

 

    

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.

"Termomodernizacja hali sportowej przy ul.Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej"

    29.06.2018

Informacja

Oświadczenie - grupa kapitałowa

 

 

    

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania pn.

"Termomodernizacja hali sportowej przy ul.Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej"

    26.06.2018

Odpowiedzi

    

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zmianie siwz oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dot.

"Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu wraz z remontem i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania"

    19.06.2018

Ogłoszenie

Pismo

Zał. przedmiar - architektura

Zał. przedmiar - instalacje sanitarne

 

      

    

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

"Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu wraz z remontem i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania"

    18.06.2018

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 - Oferta

Zał. 2 - Oświadczenie

Zał. 3 - Zobowiązanie innego podmiotu

Zał. 4 - Postanowienia umowne

Zal. dokumentacja ARCHITEKTURA_Strzelcow Byt

Zal. dokumentacja STWiORB ARCHITEKTURA_Strzelcow Byt

Zal. dokumentacja EKSPERTYZA_Strzelcow Byt

Zal. dokumentacja INST. SANITARNE_Strzelcow Byt

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

"Termomodernizacja hali sportowej przy ul.Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej"

    14.06.2018

Ogłoszenie

SIWZ

Zał.1 - Oferta

Zał. 2 - Oświadczenie

Zał. 3 - Zobowiązanie innego podmiotu

Zał. 4 - Postanowienia umowne

Zal. dokumentacja EKSPERTYZA_Kosynierów

Zal. dokumentacja ARCHITEKTURA_Kosynierów

Zal. dokumentacja ARCHITEKTURA_Kosynierów - rysunki

Zal. dokumentacja INST. C.W.U. SOLARNA_Kosynierów

Zal. dokumentacja INST. C.W.U. SOLARNA_Kosynierów - STWIOR

Zal. dokumentacja INST. SANITARNE_Kosynierów

 

 

      

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn.

"Remont okładzin i dylatacji niecek basenów odkrytych przy
ul. Wrocławskiej w Bytomiu - Część 1
"

    11.05.2018

Rozstrzygnięcie

     

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na:

"Remont okładzin i dylatacji niecek basenów odkrytych przy
ul. Wrocławskiej w Bytomiu - Część 1
"

    26.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o konkursie

Przedmiar robót - zał. 1

Formularz oferty - zał. 2

Wzór umowy - zał. 3

Zał. ath

      

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn.

„Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”
    20.04.2018

Rozstrzygnięcie

    

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn.

„Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”
    20.04.2018

Rozstrzygnięcie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert - dot. zamówienia pn.

„Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”
    04.04.2018

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o grupie kapitałowej  

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia do SIWZ dot. zamówienia pn.

„Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”
    04.04.2018

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

„Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”
    26.03.2018

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta cz. 1

Oferta cz. 2

Oświadczenie mikrobusy 1

Oświadczenie mikrobusy 2

Oświadczenie innego podmiotu

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

„Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”
    26.03.2018

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta cz. 1

Oferta cz. 2

Oświadczenie autokary 1

Oświadczenie autokary 2

Oświadczenie innego podmiotu

Istotne postanowienia umowne

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  zamówienia pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    15.03.2018

Rozstrzygnięcie ponowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  zamówienia pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    15.03.2018

Rozstrzygnięcie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot.  zamówienie pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    09.03.2018

Wyjaśnienia 2

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia oraz zmiana terminu składania ofert na  zamówienie pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    08.03.2018

Wyjaśnienia

Istotne postanowienia umowne - zmiana

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    06.03.2018

Ogłoszenie

Zał do umowy - Regulamin

Zał do umowy - Protokół

Zał 1 - oferta

Zał 2 - oświadczenie podmiotu

Zał 3 - wykaz narzędzi

Zał 4 - wykaz osób

Zał 5 - istotne postanowienia umowne

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie pn.

”Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71”

    19.12.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2018”

    15.12.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert pn.

”Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71”

    7.12.2017

Ogłoszenie

Oferta

Zestawienie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2018”

    27.11.2017

Ogłoszenie

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia umowne

Formularz ofertowy

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. pełnienia funkcji nadzoru budowlanego dla zadania: 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    30.10.2017

Ogloszenie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowaniu pn.

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    21.10.2017


Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert - dot. pełnienia funkcji nadzoru budowlanego dla zadania:

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    12.10.2017

Ogloszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacje o złożonych zapytaniach - dot. postępowania pn.

 

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    11.10.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o postępowaniu pn.

 

„Usługi ochroniarskie świadczone na rzecz OSiR Bytom”
    09.10.2017

Ogłoszenie

Oferta

Zobowiązanie

Wykaz narzędzi

Wykaz osób

Istotne postanowienia umowne

Regulamin - zał. do umowy

Protokół - zał. do umowy

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego dla zadania dot.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    04.10.2017

Ogloszenie

SIWZ

Formularz - zał nr 1

Zobowiązanie - zał nr 2

Oświadczenie - zał nr 3

Istotne postanowienia umowne - zał nr 4

PFU - zał nr 5 (duży plik)

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    21.07.2017

Informacja

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary część II”

    13.06.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary część I”

    13.06.2017

Informacja

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja o otwarciu ofert dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”

    31.05.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert na

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki ”

    30.05.2017

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu  na

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”

    24.05.2017

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty 1 - zał. nr 1

Formularz oferty 2 - zał. nr 2

Oświadczenie - zał. nr 3

Zobowiązanie - zał. nr 4

Istotne warunki umowy  - zał. nr 5

Karta informacyjna

 

 

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dot. 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki" - opublikowane

    24.05.2017


Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Uzupełnienie do wyjaśnień z dnia 19.05.2017r. - dot. 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    22.05.2017


Uzupełnienie

Załącznik nr 1

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dot. 

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    19.05.2017


Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. zamówienia pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    19.05.2017


Wyjaśnienia 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” - część II

    19.05.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” - część I

    16.05.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. zamówienia pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    15.05.2017


Wyjaśnienia 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienie treści SIWZ - dot. zamówienia pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    12.05.2017

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Informacja z otwarcia ofert dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”

    08.05.2017

Ogłoszenie

Oświadczenie wykonawcy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zmiana treści SIWZ dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”

    02.05.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu  na

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”

    28.04.2017

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie dot. wykluczenia

Oświadczenie dot. warunków udziału

Zobowiązanie

Istotne warunki umowne

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

opublikowane w dniu 14.04.2017 r.

    14.04.2017

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017 r.

    11.04.2017

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień o łącznej wartości pow. 30 000 euro w roku 2017

    30.01.2017

Plan

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU,

którego wartość nie przekracza 30 000 euro dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

Doradztwo finansowo-techniczne w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki"

    21.12.2016

Ogłoszenie

Wykaz usług

Wzór umowy

Formularz ofertowy 

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2017”

    21.11.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

”Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2017”

    07.11.2016

Ogłoszenie

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia umowne

Formularz ofertowy

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    12.08.2016

Ogłoszenie 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    05.08.2016

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    05.08.2016

Ogłoszenie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową na obiekcie Lodowiska Sztucznego przy ul. Pułaskiego 71

    28.07.2016

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zamówienia pn.

 Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią”

    09.06.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia pn.

 Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią”

    31.05.2016

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Wykonanie wodociągu zasilającego armaturę, wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bezodpływowego zbiornika na ścieki (z montażem zbiornika), w zespole kontenerów szatniowo-socjalnych na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią”

    24.05.2016

Informacja o zamówieniu

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach

Mapa sytuacyjna

Foto 1

Foto 2

 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

 ”Dostawa, wraz z montażem, kontenerów systemowych na obiekt stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)”

    13.05.2016

Rozstrzygnięcie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot.

”Dostawa, wraz z montażem, ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    10.05.2016

Rozstrzygnięcie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego 
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    06.05.2016

Zawiadomienie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia pn.

 ”Dostawa, wraz z montażem,
kontenerów systemowych na obiekt stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)”

    05.05.2016

Wyjaśnienia

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -

Dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych na obiekt Stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3

    04.05.2016

Ogłoszenie o wyborze

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pn.

 ”Dostawa, wraz z montażem,
kontenerów systemowych na obiekt stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)”

    29.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pn.

”Dostawa, wraz z montażem, ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    29.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Mapa sytuacyjna

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia -

Dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych na obiekt Stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3

    27.04.2016

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy dot.

Dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych na obiekt Stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3

    22.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał.1 - formularz oferty

Zał.2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał.3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał.4 - wykaz dostaw

Zał.5 - istotne postanowienia umowne

Zał.6 - informacje o grupie kapitałowej

Zał.7 - zobowiązanie

Zał.8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    19.04.2016

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Informacja o zmianie terminu składania ofert dot.

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    15.04.2016

Informacja o zmianie terminu

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    14.04.2016

Wyjaśnienia

Sprostowanie i wyjaśnienie

Rozmieszczenie kamer - legenda

Stacja kliencka

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Informacja o zmianie terminu składania ofert dot.

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    13.04.2016

Informacja o zmianie terminu

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu dot.

”Dostawa, wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie stadionu sportowego
w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3”

    11.04.2016

Informacja o zamówieniu

Uszczegółowiony opis

Koncepcja zadania

Rozmieszczenie kamer

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - mikrobusy

    18.02.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Informacja o zmianie wykonawcy - dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - autokary

    16.02.2016

Informacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016

    16.02.2016

Ogłoszenie - korekta

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016

    11.02.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - autokary

    08.02.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016

    29.01.2016

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia SIWZ dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - mikrobusy

    27.01.2016

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - autokary

    22.01.2016

Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot.

Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2016 - mikrobusy

    22.01.2016

Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71

    29.12.2015

Ogłoszenie

  

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjaśnienia dot. Konkursu ofert na zadanie pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (sprzedaż i dystrybucja)
dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71".

    23.12.2015

Wyjaśnienia

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu Lodowiska Sztucznego OSiR w Bytomiu ul. Pułaskiego 71

    21.12.2015

Ogłoszenie

Oferta

Zestawienie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2016

    20.11.2015

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2016

    12.11.2015

Ogłoszenie

Formularz

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia Umowne

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.

”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    29.10.2015

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

 

”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    23.10.2015

Ogłoszenie

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    07.07.2015

Rozstrzygniecie

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    19.06.2015

Zmiana treści SIWZ

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    17.06.2015

Zmiana treści SIWZ

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ  - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    17.06.2015

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    16.06.2015

Ogłoszenie    

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    10.06.2015

Wyjaśnienia      

Opinia geotechniczna

Warunki przyłączenia - wod. kan.

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    10.06.2015

Ogłoszenie     

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    09.06.2015

Ogłoszenie    

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - sztuczna trawa - w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 (stadion sportowy)"

    28.05.2015

Ogłoszenie   

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.

„Roboty odtworzeniowe i naprawcze na terenie Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej (Park Miejski im. F.Kachla)"

    11.05.2015

Ogłoszenie  

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

„Roboty odtworzeniowe i naprawcze na terenie Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej (Park Miejski im. F.Kachla)"

    06.05.2015

Ogłoszenie

Opis techniczny

Mapa

Istotne postanowienia umowne

Formularz

Oświadczenie podwykonawcy

Oświadczenia o uprawnieniach budowlanych

Dokumentacja fotograficzna

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.

Naprawa, wraz z przemieszczeniem części ogrodzenia boiska treningowego na obiekcie stadionu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu "

    21.04.2015

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Naprawa, wraz z przemieszczeniem części ogrodzenia boiska treningowego na obiekcie stadionu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu "

    17.04.2015

Ogłoszenie

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych

Dokumentacja fotograficzna

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Oświadczenie podwykonawcy

Mapa zasadnicza

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania:

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2015”

   11.02.2015

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2015” "

    06.02.2015

Ogłoszenie

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowne

Regulamin

Wykaz osób

Oświadczenie - grupa

Protokół przekazania

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - autokary"

   29.12.2014

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - mikrobusy"

   29.12.2014

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert - dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - autokary"

    19.12.2014

Ogłoszenie - autokary

Ogłoszenie

Formularz oferty

Karta wyjazdu 

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o konkursie ofert - dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2015 - mikrobusy"

    19.12.2014

Ogłoszenie - mikrobusy

Ogłoszenie

Formularz oferty

Karta wyjazdu

Istotne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o wyborze oferty" - dot.konkursu ofert dla zadania

„Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2015”

    16.12.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert" - dot.

 

„Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2015”

    09.12.2014

Ogłoszenie

Harmonogram wywozu

Istotne postanowienia umowne

Formularz oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane -

"Dostosowanie obiektu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 do wymogów p.poż poprzez wykonanie wewnętrznej, suchej, instalacji hydrantowej"

    04.12.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane -

"Dostosowanie obiektu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 do wymogów p.poż poprzez wykonanie wewnętrznej, suchej, instalacji hydrantowej"

    17.11.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty - dot. „”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    31.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „ Nadzór inwestorski dla zadania pn. Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 

    30.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- roboty budowlane -

"Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71"

    30.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert" - Dot.„”Wykonanie podbudowy piaskowej lodowiska plenerowego zlokalizowanego na Pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu”

    23.10.2014

Ogłoszenie

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowne

Formularz ofertowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego w Bytomiu oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko"

    21.10.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Wyjasnienia/odpowiedź do treści SIWZ zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 

    17.10.2014

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

"Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert" - Dot.„ Nadzór inwestorski dla zadania pn. Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 

    16.10.2014

Ogłoszenie

Formularz oferty

Postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu - usługi" - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego w Bytomiu oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko"

    10.10.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane" - Dot.

"Wzmocnienie konstrukcji dachu hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71"

    07.10.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. "Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom""

    23.05.2014

Ogłoszenie

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjasnienia/odpowiedź do treści SIWZ zadania pn." Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"      08.05.2014

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom – Nadzór Inwestorski"

    06.05.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu- konkurs ofert" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom – Nadzór Inwestorski"

    22.04.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu - w ramach zadania Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    30.04.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja 

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

„Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom”Zadanie I  - „Adaptacja akustyczna Hali „Na Skarpie” przy ul. Frycza Modrzewskiego 5a w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom””

    28.04.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom" - Zadanie II:„Budowa siłowni zewnętrznej z elementami parku linowego przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – w ramach zadania „Regionalne Centrum Sportu Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom””

    23.04.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu- konkurs ofert" - Dot.

"Regionalne Centrum Sportu – Na Skarpie – rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom – Nadzór Inwestorski"

    22.04.2014

Ogłoszenie

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowne

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
UWAGA: Zmiana - uzupełnienie treści SIWZ - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    17.04.2014

Zmiana treści SIWZ

Dokumentacja do pobrania (uwaga - duży plik)

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia treści SIWZ - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    16.04.2014

Wyjasnienia treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
UWAGA: Zmiana - uzupełnienie treści SIWZ - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    08.04.2014

Zmiana treści SIWZ

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Bytom: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom"

    07.04.2014

Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2014"

    12.02.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - autokary"

    12.02.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - mikrobusy"

    12.02.2014

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2014"

    03.02.2014

Zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - autokary"

    31.01.2014

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz narzędzi - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6 

Informacja o grupie kapitałowej - zał. 7 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2014 - mikrobusy"

    31.01.2014

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz narzędzi - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6 

Informacja o grupie kapitałowej - zał. 7

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu - usługi" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2014"

    31.01.2014

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wykaz wyposażenia

Wykaz osób

Regulamin

Informacja o grupie kapitałowej

Protokół

Ogólne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" Dot.

"Naprawy płn.-zach. narożnika elewacji budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (od strony parku), wraz z uzupełnieniem ogrodzenia od strony zachodniej "

    16.05.2013

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Wyjaśnienia do SIWZ" Dot.

"Naprawa płn.-zach. narożnika elewacji budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (od strony parku), wraz z uzupełnieniem ogrodzenia od strony zachodniej "

    09.05.2013

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" - Dot.

"Naprawa płn.-zach. narożnika elewacji budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (od strony parku), wraz z uzupełnieniem ogrodzenia od strony zachodniej "

    29.04.2013

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2013 "

    28.01.2013

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - mikrobusy"

    25.01.2013

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - autokary"

    25.01.2013

Ogłoszenie 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
"Wyjaśnienie do SIWZ" - Dot.

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2013 "

    17.01.2013

Wyjaśnienie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - mikrobusy"

    15.01.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz osób - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom w roku 2013 - autokary"

    15.01.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 4

Wykaz osób - zał. 5

Karta wyjazdu - zał. 6

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

"Usługi fizyczne ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2013 "

    15.01.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Regulamin - zał. 1

Formularz Oferty - zał. 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3

Protokół - zał. 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 5

Wykaz wyposażenia - zał. 6

Wykaz osób - zał. 7

Postanowienia umowne - zał. 8

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.

"Wywóz nieczystości stałych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu (poj. 1100l.) w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013"

    17.12.2012

Ogłoszenie

Formularz oferty

Harmonogram wywozu śmieci

Wywóz śmieci - umowa

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zaproszenie" - Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących wynajmu pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 (parter, dawniej pomieszczenia Poradni Reumatologicznej - od strony Urzędu Miejskiego)     21.09.2012

zaproszenie

rzut poziomy pomieszczeń

rodzaj czynności data zamieszczenia
Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ogłasza otwarty konkurs ofert na wynajem basenu rekreacyjnego na obiekcie pływalni krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"     31.08.2012

ogłoszenie

formularz oferty

projekt umowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Naprawa uszkodzeń murków attykowych budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

    31.08.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" - Dot.

"Naprawa uszkodzeń murków attykowych budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

    03.08.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 4

Wykaz wykonanych robót - Zał. Nr 5

Wykaz Osób - Zał. Nr 6

Projekt - Zał. nr 7

Przedmiar - Zał. nr 8

STWiORB - Zał. nr 9

Ogólne Warunki Umowy - Zał. Nr 10

Oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy

SIWZ

Rys. 1 - murki attykowe

Rys. 2 - murki attykowe

Rys. 3 - murki attykowe

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Remont fragmentu elewacji południowej budynku Pływalni Krytej w Bytomiu ul. Parkowa 1"

    17.07.2012

Ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Remont fragmentu elewacji południowej budynku Pływalni Krytej w Bytomiu ul. Parkowa 1"

    05.06.2012

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    27.03.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia SIWZ" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    14.03.2012

Wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    14.03.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    14.03.2012

Zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" - Dot.

"Remont okładzin niecek basenowych oraz elementów infrastruktury towarzyszącej Pływalni Odkrytej w Parku Miejskiej im. Franciszka Kahla w Bytom przy ul. Wrocławskiej"

    01.03.2012

Ogłoszenie

Dokumentacja (Uwaga! Duży plik)

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom"

    31.01.2012

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

    26.01.2012

ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

    26.01.2012

ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu usługi" - Dot.

"Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom"

    19.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Wykaz wyposażenia - Zał. Nr 4

Wykaz osób - Zał. Nr 5

Ogólne warunki umowy - Zał. Nr 6

Regulamin Pełnienia Służby - Zał. nr 1 do Umowy

Protokół przekazania przyjęcia - Zał. nr 2 do Umowy

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

    18.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3

Wykaz narzędzi (pojazdy)  - zał. nr 4

Ogólne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu" - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

    18.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3

Wykaz narzędzi (pojazdy)  - zał. nr 4

Ogólne postanowienia umowne

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    12.12.2011

Ogłosznie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    06.12.2011

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    06.12.2011

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy" - Dot.

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu"

    02.12.2011

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - Zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. nr 3

Lista obiektów - Zał. nr 4

Postanowienia umowne - Zał. nr 5

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem instalacji odgromowej Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

25.11.2011

Ogłoszenie o wyborze

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

25.11.2011

Ogłoszenie o wyborze

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ" - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem instalacji odgromowej Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

18.11.2011

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

18.11.2011

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ" - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

18.11.2011

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej" - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu ul. Parkowa 1 – ETAP IV"

17.11.2011

ogłoszenie o wyborze

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ" - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

14.11.2011

Zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem instalacji odgromowej Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

09.11.2011

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2.doc

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3.doc

Oświadczenie o uprawnieniach do projektowania - Zał. Nr 4.doc

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 5.doc

Program Funkcjonalno-Użytkowy - Zał. Nr 6.doc

Ogólne Warunki Umowy  - Zał. Nr 7.doc

Dokumentacja zdjęciowa

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści SIWZ -  Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

09.11.2011

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

09.11.2011

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

08.11.2011

Wyjaśnienia

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - Dot.

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1"

07.11.2011

Ogłoszenie

Dokumentacja

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

04.11.2011

Wyjaśnienia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Dot.

"Wymiana nawierzchni Hali Sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131"

28.10.2011

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - Zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. nr 3

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał nr 4

Wykaz wykonanych robót - Zał. nr 5

Ogólne warunki umowy - Zał. nr 6

STWiORB - Zał. nr 7

Przedmiar robót - Zał. nr 8

Rysunek wymiarowy Hali Sportowej

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

28.10.2011

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

28.10.2011

Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

21.10.2011

  Ogłoszenie

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjasnienia do SIWZ - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"  

21.10.2011

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści SIWZ - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"  

21.10.2011

Zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"  

19.10.2011

ogłoszenie I

wyjaśnienia do SIWZ

zmiana treści SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"

 
19.10.2011

ogłoszenie II

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary"

18.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi (pojazdy)

Ogólne Warunki Umowy - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot.

"Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy"

18.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Zał. Nr 4 - Wykaz narzędzi (pojazdy)

Ogólne Warunki Umowy - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ - Dot.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

13.10.2011

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

12.10.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot.

"Obsługa, wraz z dozorowaniem, obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego w Bytomiu"

07.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Wykaz usług - Zał. Nr 4

Opis Przedmiotu Zamówienia- Zał. Nr 5

Regulamin Lodowiska - Zał. Nr 6

Regulamin wypożyczalni łyżew - Zał. Nr 7

Harmonogram pracy Lodowiska - Zał. Nr 8

Ogólne warunki umowy - Zał. Nr 9
 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Dot.

"Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, modernizacji Pływalni Krytej w Bytomiu, ul. Parkowa 1 - ETAP IV"

04.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki do PFU

Program funkcjoinalno-użytkowy

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 09.09.2011

Ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ” - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 31.08.2011

Wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ” - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 26.08.2011

Zmiana treści SIWZ - PN0611

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o przetargu - Dot. "Przebudowa pomieszczeń wypożyczalni na szatnie z węzłem higieniczno-sanitarnym w budynku administracyjnym Lodowiska Sztucznego w Bytomiu” 24.08.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 4

ogólne warunki umowy - Zał. Nr 5

załącznik nr 1 do umowy

projekt - Zał. Nr 6

STWiORB - Zał. Nr 7

Przedmiar - Zał. Nr 8

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 11.03.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 09.03.2011

ogłoszenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie do SIWZ” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 08.03.2011

wyjaśnienie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Dot. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów OSiR Bytom” 02.03.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

postanowienia umowne - Zał. Nr 4

lista obiektów - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” 28.01.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 26.01.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” 25.01.2011

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie do SIWZ” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” 20.01.2011

wyjaśnienie

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienia do SIWZ” - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 19.01.2011

wyjaśnienia do SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Zmiana treści SIWZ” - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 19.01.2011

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” 14.01.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz wyposażenia - Zał. Nr 4

ogólne postanowienia umowne - Zał. Nr 5

wykaz osób - Zał. Nr 6

regulamin pełnienia służby - Zał. Nr 1 do umowy

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” 14.01.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz narzędzi - pojazdy - Zał. Nr 4

ogólne postanowienia umowne - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy” 14.01.2011

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz narzędzi - pojazdy - Zał. Nr 4

ogólne postanowienia umowne - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom” 30.12.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu” - Dot. "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom” 22.12.2010

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Zał. Nr 3

postanowienia umowne - Zał. Nr 4

lista obiektów - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Obsługa wraz z dozorowaniem obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego
w Bytomiu”
03.12.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Dot. "Obsługa wraz
z dozorowaniem obiektu sztucznego lodowiska sezonowego oraz administrowanie terenem, na którym umiejscowione będzie lodowisko tj. wydzielonej i ogrodzonej części Placu Sobieskiego
w Bytomiu”
17.11.2010

ogłoszenie

SIWZ

formularz oferty - Zał. Nr 1

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

wykaz wykonanych usług - Zał. Nr 4

opis przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 5

ogólne warunki umowy - Zal. nr 6

cennik korzystania z lodowiska sezonowego OSiR Bytom - Zał. nr 7

regulamin lodowiska sezonowego OSiR Bytom - Zał. nr 8

regulamin wypożyczalni łyżew na lodowisku sezonowym OSiR Bytom - Zał. nr 9

harmonogram pracy lodowiska - Zal. nr 10

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie” 9.11.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1” 5.11.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

UWAGA!

rodzaj czynności

data zamieszczenia
„Zmiana - uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  -  Dot. "Dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie”  04.11.2010

zmiana treści SIWZ

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy” - Dot. "Dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie” 29.10.2010

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - załącznik nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3

Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 4

Opis techniczny - załącznik nr 5

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 6

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1” 26.10.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o postępowaniu” -  „Dzierżawa powierzchni na punkt gastronomiczny na obiekcie Hali sportowej
"Na Skarpie" w Bytomiu"
12.10.2010

ogłoszenie

miejsce na punkt gastronomiczny

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o przetargu” -  „Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1” 08.10.2010

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty - Załącznik Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Załącznik Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik Nr 3

Oświadczenie o uprawnieniach do projektowania - Załącznik Nr 4

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Załącznik Nr 5

Wykaz osób - Załącznik Nr 6

Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik Nr 7

Ogólne Warunki Umowy - Załącznik Nr 8

Wykaz wykonanych robót - Załącznik Nr 9

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. "Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III” 28.07.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. „Dostawa wyposażenia dodatkowego ciągnika z przeznaczeniem do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu” 15.07.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy” - Dot. „Dostawa wyposażenia dodatkowego ciągnika z przeznaczeniem do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu” 01.07.2010

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Dostawy - Zał. Nr 4

Postanowienia umowne - Zał. Nr 5

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III” 30.06.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

  

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Dot. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III” 16.06.2010

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Zał. Nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Zał. Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Zał. Nr 3

Wykaz wykonanych usług - Zał. Nr 4

Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych - Zał. Nr 5

Oświadczenie o uprawnieniach do kierowania robotami przy zabytkach - Zał. Nr 6

Postanowienia umowne - Zał. Nr 7

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. „Wzmocnienie konstrukcji dachu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 14.06.2010

ogłoszenie o wyborze oferty

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do SIWZ” -  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 – ETAP III”
01.06.2010

wyjaśnienia do SIWZ

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści SIWZ” -  - Modernizacja Pływalni Krytej - ETAPIII 28.05.2010

zmiana treści SIWZ

oświadczenie

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienia do treści SIWZ” -  - Modernizacja Pływalni Krytej - ETAPIII 28.05.2010

wyjaśnienia do SIWZ

uzupełnienie danych technicznych

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106637 - 2010 z  dnia 30.04.2010 r. 26.05.2010

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130920 - 2010 z dnia 14.05.2010 r. 20.05.2010

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana treści SIWZ

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”  -  Wzmocnienie konstrukcji dachu Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71  14.05.2010

ogłoszenie o zamówieniu

pełna dokumentacja do pobrania

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana - uzupełnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  -  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” „Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 – ETAP III”
 05.05.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” -  Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III - wymiana misy basenu  30.04.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  22.03.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  06.03.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  26.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o przetargu” -  Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego  26.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”  25.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”. Zamawiający informuje o zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści ...  24.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom  19.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o odwołaniu przetargu” - Dot. pisemnego przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń usługowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na obiekcie wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego ...  17.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik" w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ...  16.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary” za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy" za korzystniejszą ofertę uznano ...  01.02.2010

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy”  - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania – Zał. Nr 3 Ogólne Postanowienia Umowne.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary”  - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania – Zał. Nr 3 Ogólne Postanowienia Umowne.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom” - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ przedmiotowego postępowania cz. XI ust. I.  20.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - autokary  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu usługi” - Usługi przewozowe świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego przy OSiR Bytom - mikrobusy  15.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Dostawę, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” za korzystniejszą ofertę uznano ...  07.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  07.01.2010
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  31.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej”. Zamawiający informuje o zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści ...  30.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  30.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” ...  29.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 28.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” 28.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 248715-2009 z dnia 2009-12-18 r. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym. Opisany system zostanie zabudowany na stadionie im. Edwarda Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej 2 .... 23.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 231823-2009 z dnia 2009-12-04 r.  Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej w zakresie: budowa sztucznej nawierzchni i modernizacja boisk (nawierzchnie poliuretanowe) (wraz z wykonaniem odwodnień) .... 23.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu wraz budynkiem biurowo- magazynowym” - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 22.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Uwaga uzupełnienie” - Uzupełnienie - Rysunki, Ogólne Warunki Umowy - System Identyfikacji Kibica 22.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej. 18.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej " za korzystniejszą ofertę uznano .... 18.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.t.: "Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym" - do OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  o następującej treści ... 17.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego za korzystniejszą ofertę uznano ... 10.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego za korzystniejszą ofertę uznano ... 09.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz budynkiem biurowo-magazynowym 04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana terminu” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej”. W dniu 3 grudnia do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano wniosek w sprawie przesunięcia terminu składania ofert postępowania prowadzonego w trybie
przetargu...
04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie nr 212403-2009 z dnia 2009-11-18 r. Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w zakresie: - wymiana stolarki okiennej (wymiana stolarki drewnianej na drewnianą) budynku Pływalni - wymiana stolarki - witryny w części... 04.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 2 grudnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego” 03.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 27 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” 02.12.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 30.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Dostawa oraz montaż wyposażenia szatni dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Bytomiu przy ul. Frycza-Modrzewskiego 30.11.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 24 listopada do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II – wymiana stolarki okiennej” następującej treści 26.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu”Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu ETAP II - wymiana stolarki okiennej 18.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71”... 02.11.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o rozstrzygnięciu protestu” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71”.... 23.10.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” .... 19.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy,  iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” za korzystniejszą ofertę uznano .... 08.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi "Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" 07.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” 07.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ... 02.10.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 25 września 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo - sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” o następującej treści  ... 30.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi "Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71" 14.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I" za korzystniejszą ofertę uznano .... 14.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" za korzystniejszą ofertę uznano .... 09.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 28 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 01.09.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” -  Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zał. Nr 2 Ogólne Warunki Umowy - dot. postępowania pn. ”Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” 27.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 19 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 27.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu - usługi” - Przedmiot zamówienia stanowi: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" 26.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 13 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania  dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści ... 18.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” - Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 273266-2009 z dnia 2009-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 18.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w zakresie: - wymiana stalowej konstrukcji dachu nad halą basenu - wymiana naświetli - termomodernizacja stropu i dachu nad halą basenu - remont i termomodernizacja pozostałych dachów - wymiana wielkoformatowych okien od strony ul. Wrocławskiej 10.08.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „"Zagospodarowanie terenu Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 14.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na ”Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu – dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa1” 10.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Dostawę traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom” 01.07.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” - Komisja Przetargowa OSiR Bytom informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu – dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa1” 30.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego, sal siłowni oraz fitness wraz z instalacją systemu rozliczenia pobytu - dostępu budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu 26.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stalowego ogrodzenia Pływalni Odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Skateparku - Rolkowiska zlokalizowanego na terenie pływalni 18.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom 16.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom” 16.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 09.06.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom ” 10.06.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora dla potrzeb obiektów sportowych OSiR Bytom 05.06.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 20.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na "Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1" 12.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o odrzuceniu protestu” - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 08.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - Komisja Przetargowa OSiR Bytom informuje, że w dniu 04.05.2009 r. do Zamawiającego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wpłynęła prośba o zmianę treści ogłoszenia oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania "Dostawa energii elektrycznej" - (treść prośby w załączeniu) 06.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wniesieniu protestu” - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej” 06.05.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Zamówieniu” - Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1, obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej 29.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Zamówieniu” - Ogłoszenie o zamówieniu usługi na: "Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla potrzeb modernizacji stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej" 28.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Zawiadomienie” - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej” 28.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę energii elektrycznej" 23.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1” 9.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 – ETAP I” 7.04.2009
rodzaj czynności data zamieszczenia
„Wyjaśnienie” - W dniu 23.03.2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 – ETAP I” o następującej treści: 25.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1” 25.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR Bytomiu ul. Parkowa 1." 13.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” - Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa rolkowiska - skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 12.03.2009

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
„Ogłoszenie o Przetargu” - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja stadionu sportowego w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 3 - ETAP 1" 11.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Wyjaśnienie - W dniu 03.03.2009 r. do Komisji Przetargowej OSiR Bytom skierowano zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Budowa rolkowiska – skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej” 04.03.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowa rolkowiska - skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej" 18.02.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawę specjalistycznej maszyny do pielęgnacji nawierzchni sportowych tzw. sztucznej trawy"  09.02.2009

 

 

rodzaj czynności data zamieszczenia
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę specjalistycznej maszyny do pielęgnacji nawierzchni sportowych tzw. sztucznej trawy"  30.01.2009

 

Przeszukaj serwis: