Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

Lodowisko Sezonowe

 

LODOWISKO OBSŁUGUJE FIRMA / OPERATOR ZEWNĘTRZNY


 

Lodowisko sezonowe - Plac Jana III Sobieskiego

______________________________________________________________                          

SEZON 2017/2018 (od 15.12.2017)

Ślizgawki w sezonie 2017/2018

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 -

dla grup szkolnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 pkt 5 załącznika do uchwały nr XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz upoważnienia Prezydenta Bytomia do ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00

  • 3zł/osoba – ślizgawka ogólnodostępna

Soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 21:00

  • 3zł/osoba – ślizgawka ogólnodostępna

 

Wypożyczenie łyżew

  • 4,00zł/h – wypożyczenie jednej pary łyżew

Ostrzenie łyżew

  • 7,00zł/para łyżew

 

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem lodowiska

Przeszukaj serwis: