Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

HISTORIA
W roku 1920 na Górnym Śląsku pomimo wiekowych zawirowań utworzono ponad 100 towarzystw sportowych liczących kilkanaście tysięcy członków.
Walne Zgromadzenie Delegatów Klubów Sportowych , które odbyło się 3 marca 1920 roku w Bytomiu podjęło decyzję o powołaniu do życia Związek Towarzystw Sportowych Okręgu Górnośląskiego z oddzielnym Wydziałem Piłki Nożnej .
Datę tę należy przyjąć jako początek zorganizowanego ruch sportowego w Suchej Górze i co za tym idzie początek działalności klubu sportowego.
Klub sportowy „Iskra” w Suchej Górze zaliczony ostał do obwodu bytomskiego liczącego 19 klubów takich jak :
„Polonia” Bytom
„Poniatowski” Szombierki
„Ruch” Radzionków
„Silesia” Rozbark
„Kościuszko” Bobrek
„Krakus” Wielkie Piekary
„Olimpia” Szarlej
„Orkan” Dąbrówka Wielka
„Naprzód” Miechowice
„Jedność” Brzozowice
„Jedność” Rokitnica
„Polonia” Karb
„Zgoda” Brzeziny
T.S. Górniki
„Jedność” Grzybowie
„Piast” Mikulczyce
„Iskra” Stolarzowice
„Iskra” Sucha Góra
„Czarni” Czarny Las
W maju 1933 roku mieszkańcy Blachówki (dzielnicy Suchej Góry )  powołali do życia
 klub sportowy „Czarni”
Klub sportowy „Czarni” działał do wybuchu drugiej wojny światowej.

Po wojnie rosło zapotrzebowanie na kulturę fizyczną  i sport , dlatego w maju 1947 zwołano zebranie mieszkańców na którym założono klub sportowy pod nazwą Ludowy Zespół Sportowy .  Kuźnią talentów LZS-u byli trampkarze , z ich grona wyszedł Zygfryd Szołtysik

W 29.11.1976 roku został powołany Klub Sportowy „Budowlani" Bytom - Sucha Góra.
15.07. 2005 roku powołano do życia  Klub Sportowy pod historyczną nazwą „Czarni Sucha Góra”.
K.S. „ Czarni Sucha Góra” zastąpił w rozgrywkach  klasy A „Budowlanych” .

 

KONTAKT

Łukasz Zamachowski - 604 685 417
 

Przeszukaj serwis: