Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NA FALI BYTOM – SEKCJA PŁYWACKA

MIEJSCE
Centrum Działalności Podwodnej
ul. Chorzowska 28 a
41- 910 Bytom
HISTORIA
 
Uczniowski Klub Sportowy NA FALI BYTOM powstał w grudniu 1995 roku. (Decyzja U. W. Wydział Sportu i Turystyki nr Sp. II 333/95; wpis pod nr 1061)
Z założenia miał być i jest klubem, którego zadaniem było stworzenie bazy do uprawiania pływania w Bytomiu. Właśnie brak klubu zajmującego się pływaniem "zmusił" nas do założenia UKS. Równocześnie rozpoczęliśmy starania o zgodę na utworzenie klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 54. W 1996 roku powstała pierwsza w Bytomiu klasa sportowa o profilu pływackim. Obecnie funkcjonuje jedna klasa o tym profilu. Sukcesy (niespodziewanie szybkie) młodych pływaków i pływaczek pozytywnie ustosunkowały do naszych działań władze Miasta i inne instytucje tj. np. P.H. "Abisal".
Kadrę trenerską sekcji pływackiej stanowili:- Małgorzata Myrcik, Marek Moździerz. W roku 1999 powołano do życia trzeci oddział klasy sportowej (klasę pierwszą). Równocześnie zaczęły się kłopotyz dostępem do basenu 25 m.  W związku z powyższym wszystkie dzieci (  trenowało wtedy 15 osób) rozpoczęły treningi w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie. Od września 1999 młodzi zawodnicy podjęli naukę w tej szkole. Do końca roku 1999 reprezentowali barwy "Delfinka". Od stycznia 2000 byli już zawodnikami UKS "Kusy" Chorzów 
W dniu 4 listopada 2000 r. po długich staraniach i przy pomocy wiceprezydenta miasta reaktywowaliśmy działalność sekcji na basenie 25 metrów ( Centrum Działalności Podwodnej przy ul. Chorzowskiej). Kadrę trenerską stanowili Paweł Markiefka, Grzegorz Buko oraz Aleksandra Konieczniak. Treningi odbywały się 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (w sobotę do południa). Wszystkie koszty działalności sekcji ponosi klub, a składki członkowskie doszły do 100 zł / miesięcznie. Sekcja liczyła 40 dzieci z rocznika 1992-89. Podstawą sekcji była klasa sportowa z Szkoły Podstawowej nr 54, 12 osób, która wraz z kilkoma innymi dziećmi dojeżdżało na treningi zorganizowanym transportem. Sekcja reprezentowała Bytom w dwóch rundach Ligi Klubów Śląskich i w kategorii dzieci 10 letnich zajmuje obecnie drużynowo 6 lokatę. W kategorii dzieci 11 letnich czołową zawodniczką w/w Ligi była  Anna Gwóźdź, która dwukrotnie stawała na podium . Obecnie wróciliśmy na basen przy ulicy Chorzowskiej.
 
KONTAKT
Anna Kurylas 694507469      

strona www: uksnafali.pl
 

Przeszukaj serwis: