Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Menu główne:
  • 3+ Liczna Rodzina
  • belka
  • glf

ŚKUP również na Pływalni Krytej

śkup Od początku funkcjonowania systemu ŚKUP, tj. od października 2015 roku wydano już ponad 280 tys. kart umożliwiających wnoszenie opłat za przejazd autobusem lub tramwajem. Warto pamiętać, że system Śląskiej Karty Usług Publicznych wdrożony został nie tylko w zakresie komunikacji miejskiej. System ŚKUP umożliwi również realizację płatności Pieniądzem Elektronicznym zapisanym na Kartach za usługi i opłaty w Urzędzie Miejskim i podległych mu jednostkach organizacyjnych. Lista płatności, jakie można zrealizować Kartą ŚKUP jest bardzo długa, a składa się na nią m.in. opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty związane z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych itp. Obecnie moduły obsługujące system ŚKUP znajdują się w kasach Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 oraz ul. Smolenia 35, Bytomskim Centrum Kultury /pl. Karin Stanek/, Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na pływalni odkrytej przy ul. Wrocławskiej, pływalni krytej przy ul. Parkowej, lodowisku sztucznym przy ul. Pułaskiego, a także w okresie zimowym w obiekcie lodowiska sezonowego na pl. Sobieskiego. W najbliższym czasie wprowadzony również zostanie moduł ŚKUP w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego obsługujący opłaty skarbowe takie jak np. opłata od pełnomocnictwa, tytułem wydania zaświadczenia itp. Więcej informacji dot. Systemu ŚKUP znaleźć można pod adresem www.kartaskup.pl

Przeszukaj serwis: